Voorstellen

Mijn naam is Manon van Penderen en ik woon in Enschede met mijn vier Tollers. De liefde voor honden was al vroeg aanwezig. Thuis hadden we Fox Terriers en daarna een Labrador Retriever. Met deze Labrador, genaamd Nora, begon mijn interesse in trainen met honden en samen leerden we de basistechnieken van clickertraining en gehoorzaamheid. Nora was toen al op leeftijd maar nog goed in staat om nieuwe commando's te leren. Hiermee werd mijn interesse gewekt voor een jonge hond om actiever mee te kunnen werken. De keus voor een Toller was al snel gemaakt: ik was erg blij met de Retriever eigenschappen van Nora maar zocht een ras met meer wat meer energie en werklust.

In 2008 werd ik eigenaar van mijn eerste Toller, na een jaar op de wachtlijst te hebben gestaan. Maar Nilo was het wachten meer dan waard en voldeed aan alles wat ik zocht in dit ras. Met hem heb ik verschillende sporten beoefend zoals agility, obedience en jachttraining. Ook maakten we samen ons debuut in de showring en leerden we de fijne kneepjes van deze sport. Hiermee werd mijn interesse voor de kynologie groter en ging ik cursussen volgen. Inmiddels heb ik Kynologische Kennis I en II succesvol afgerond en volg nog regelmatig lezingen over hondengedrag, training, gezond en fokkerij.

Nora overleed in 2011 op 14-jarige leeftijd. Een prachtige leeftijd, maar Nilo had wel behoefte aan gezelschap in zijn roedel. De zoektocht naar een tweede Toller begon, en in augustus 2012 kwam Coda bij ons wonen. Met haar heb ik verschillende gehoorzaamheidscusussen doorlopen en volgde ik jachttraining. Coda ontwikkelde zich tot mooie Toller met een fijn, rastypisch temperament en daarmee ontstond het idee om een nest te fokken. Na ruim een jaar voorbereiden werd het nest van Nilo en Coda geboren op 12 mei 2015. De keuze voor Nilo als dekreu was niet vanzelfsprekend maar naast dat ze samen een fijne, stabiele roedel vormen bleken ze elkaar ook prima aan te vullen qua karakter, uiterlijk en gezondheid.

Inmiddels is het 2020 en bestaat de roedel uit vier Tollers. Nilo, zijn dochter Bizzy en haar dochter Minttu. Coda overleed helaas veel te vroeg op 4-jarige leeftijd. Wel ben ik heel dankbaar voor het feit dat van haar nestje twee pups de fok in zijn gegaan. Zodoende is ze op dit moment grootmoeder van 13 kleinkinderen waarvan ik hoop dat een daarvan de lijn zal voortzetten. Na Coda's overlijden kwam op een bijzondere manier Segno op mijn pad. Zij is geboren in Duitsland en geen familie van mijn andere Tollers, maar ze past perfect in de roel!


De roedel in 2018: Nilo, Bizzy en Segno

Fokken

De Toller is voor mij een veelzijdige werkhond, die mits hij voldoende beweging en training krijgt, in huis een rustig en stabiel is. Met mijn eigen honden train ik in verschillende takken van sport waaronder jachttraining en GG (gedrag en gehoorzaamheid). We bezoeken minimaal eens per week de kynologenclub voor groepstraining maar oefenen meerdere keren per week thuis en tijdens de dagelijkse wandelingen. Op deze manier krijgen de honden de beweging en training die ze nodig hebben en zijn daarmee in huis uiterst rustig. Zo nu en dan bezoeken we tijdens de weekenden een show, workshop of wedstrijd.

Fokken gebeurt op kleine schaal, en met gezondheid en karakter als hoogste prioriteit. Geen enkele fokker kan gezondheid garanderen, maar ik probeer combinaties te maken die weloverwogen zijn om de risico's op gezondheidsproblemen zo klein mogelijk te maken. De honden worden daarom getest op een aantal (erfelijke) aandoeningen voordat ze voor de fokkerij worden ingezet. De testen die ik laat doen zijn op heupdysplasie, elleboogdysplasie, PRA, JADD en DE en een jaarlijkse oogtest (ECVO). Daarnaast zijn er helaas ook een aantal aandoeningen waarvoor (nog) geen DNA test beschikbaar is. Deze ziektes zijn niet altij te voorkomen, maar door veel stamboomonderzoek probeer ik de kans zo klein mogelijk te houden. Voor meer informatie over de gezondheid van de Toller: Klik hier!

Het karakter van een Toller moet voor mij voldoen aan het algemene beeld van het ras: energieke, werklustige honden die baasgericht zijn en enigszins gereserveerd naar vreemden maar zonder angst of agressie. De combinaties die ik maak zijn er op gericht om de Toller als veelzijdige werkhond te behouden, geschikt voor onder andere jachttraining, gehoorzaamheid, agility, flyball etc. De honden uit mijn kennel zullen dan ook over een flinke dosis werklust beschikken. Ze zijn geschikt als huishond, maar wel op voorwaarde dat ze voldoende lichamelijke beweging en mentale stimulans krijgen in de vorm van (recreatieve) trainingen en samenwerking met de baas. Ze hebben behoefte aan een actieve levensstijl en passen perfect in een gezin die ze dat kan bieden. Ook hecht in waarde aan een stabiel karakter in mijn honden. De Toller is geen allemansvriend maar moet wel over voldoende zelfvertrouwen beschikken in de omgang met mensen, andere dieren en verschillende situaties.

Het uiterlijk is natuurlijk niet onbelangrijk in de fokkerij. Ik fok niet naar een bepaald homogeen type, maar richt me op een hond die fysiek in balans is en zonder overdrijvingen in de bouw die de hond kan hinderen in het dagelijks leven.

In december 2014 werd de kennelnaam "Con Fuoco" goedgekeurd door de Raad van Beheer. Deze naam komt uit de muziek terminologie en wordt gebruikt om aan te duiden op welke manier een muziekstuk gespeeld dient te worden. Het betekent letterlijk "met vuur", ofwel vurig, met passie. De naam verwijst enerzijds naar de rode vachtkleur van de Toller, maar vooral naar het gewenste karakter. Ik hoop onder deze naam honden te fokken met een vurig, passievol karakter.

Wachtlijst?

Voordat ik mensen op de wachtlijst plaats voor een aankomend nest wil ik ze graag eerst ontmoet hebben. Dit doen we door een kennismking in te plannen waarbij men ook de kans krijgt om mij en de honden te leren kennen en vragen te stellen. Omdat ik ook nadat de pups het nest verlaten hebben betrokken blijf bij hun ontwikkeling vind ik het belangrijk dat er wederzijds vertrouwen is. Mensen op de wachtlijst worden per mail en/of de website op de hoogte gehouden van de nestplannen tijdens de dracht en na de geboorte. Mogelijke toekomstige eigenaren worden na de geboorte van het nest door mij op de hoogte gesteld, waarna er regelmatig updates en foto's zullen volgen. De pups mogen op afspraak bezocht worden vanaf de leeftijd van ongeveer 3 weken. De eerste weken brengen ze in rust door samen met hun moeder om te kunnen groeien en ontwikkelen. Vanaf 3-4 weken verhuizen ze naar een grotere puppyren in de woonkamer en begint de socialisatie met verschillende geluiden, speeltjes en allerlei mensen. Nog iets later zullen de pups ook gesocialiseerd worden op ander terrein. Ze mogen de tuin verkennen en indien het weer het toe laat en ze er klaar voor zijn gaan ze een keer mee naar het bos, het winkelcentrum, een autoritje etc. Zo doen ze in het nest zo veel mogelijke positieve indrukken op met allerlei mensen, andere honden, nieuwe situaties, geluiden en visuele prikkels. Hierdoor hoop ik ze een zo goed mogelijke basis mee te geven om uit te groeien tot een stabiele, volwassen hond. Een basis waar de toekomstige eigenaren verder aan kunnen bouwen.

Als de pups ongeveer 7 weken zijn zal er een puppytest volgen, waarbij hun karakter in kaart wordt gebracht. Aan de hand daarvan en mijn bevindingen van de pups in de weken daarvoor zal ik besluiten welke pup het best past bij welk gezin. Hierbij wordt rekening gehouden met de gezinssituatie, de wensen van de toekomstige eigenaren en eventueel al aanwezige huisdieren. Zowel ik als de mogelijke nieuwe eigenaren hebben het recht om op elk moment te besluiten de (ver)koop te weigeren. Deze vindt plaats op de dag dat de pup naar z'n nieuwe huis vertrekt. De pup zal vertrekken met een geldig dierenpaspoort, voeding die hij/zij in het nest heeft gehad en een informatiemap met alle benodigde informatie over de opvoeding van een pup, informatie over de ouderdieren en andere wetenswaardigheden.