Xpressive Segno vom Lech-Toller NestRoepnaam Segno
Geboortedatum 13 Januari 2017
Vader West Coast Tollers Daim
Moeder Speeding Katniss vom Lech-Toller Nest
Heupen A
Ellebogen 0/0
PRA-prcd B
JADD Normal
DE Normal/clear uit geboorte
Ogen PHTVL graad-1
Hoogte 45cm
Gewicht 14kg

Mei 2020: Segno is nu 3 jaar en heeft zich goed ontwikkeld. Het afgelopen jaar hebben we enorm van elkaar geleerd tijdens diverse jachtproeven. Ze leert erg snel en beschikt over fijne natuurlijke eigenschappen die goed van pas komen tijdens dit soort wedstrijden. Ze werkt stil en gebruikt zowel haar neus als ogen goed tijdens het werk. Dit in combinatie met een goed zelfoplossend vermogen hebben we het afgelopen seizoen mooie diploma's weten te behalen die deels vooral te wijten zijn aan haar werkstijl! Binnen de eigen roedel heeft ze zich een belangrijke rol opgeeist, ze zorgt voor duidelijkheid en rust tussen de honden en was de perfecte "oppas tante" voor Bizzy's pups. Van honden buiten haar eigen roedel moet ze, sinds ze volwassen is, nog maar weinig weten. Zo anders is ze echter als het om mensen gaat. Hierbij maakt het haar niet uit of ze je al jaren kent of net een minuut, ze vindt eigenlijk iedereen leuk!

May 2020:
Segno is now 3 years old and has developed nicely. The past year we have been learning and growing alot together during some hunting trials. She's a quick learner and has some nice natural abilities that are very useful during these trials. She can work quiet and knows how to use her nose and eyes when she has to. Combined with the ability to come up with her own solutions, we managed to earn several certificates mostly becasuse of her actions! She plays an important role in her own pack of dogs and keeps everything peaceful and calm. She turned out to be the perfect "nanny" for Bizzy's pups. However, now that she has matured she has little to no interest in dogs outside her pack. It is very different when it comes to people. She doesn't mind wether she has known someone for years or just a minute, she just likes everybody!

September 2017:
Segno is inmiddels 8 maanden oud en al niet meer weg te denken uit de roedel! Ze is Bizzy's speelmaatje en ook Nilo vindt haar erg leuk. Ze is van mijn honden het meest de allemanvriend en altijd uitbundig naar zowel mens als dier. In huis is ze als mijn schaduw en bevindt zich altijd wel in mijn buurt, het liefst zelfs op m'n voeten. Verder geniet ze van de dagelijkse wandelingen waarbij ze erg gericht is op alle interessante geurtjes in het bos. Nog leuker vindt ze het om te trainen. We doen nu zowel jachttraining als basisgehoorzaamheid en tijdens het trainen is ze volledig gefocused en kan heel serieus werken. Ze laat zich dan amper afleiden en ze toont nu al erg steady tijdens het apporteerwerk. Verder werkt ze stil en heel beheerst en is tot nu toe enorm leergierig. We zijn begonnen met het apporteren van zowel dummy's als wild, maar richten ons nog vooral op de basis: gehoorzaamheid.

September 2017: Segno is 8 months old and it seems like she has always been part of the pack! She's Bizzy's new best friend and Nilo also likes her alot. Of all my dogs she is the most outgoing to both people and other animals. At home she is like my shadow, always somewhere close to me and her favourite position is right at my feet. She enjoys going on long walks where she's always busy following interesting scents in the forest. She also enjoys training very much. We currently train for retrieving and basic obedience. During the training she has an excellent focus and a very serious working mentality. She's almost impossible to distract and is already very steady during retrieving. She's working quiet and shows a great will to please. We've started practicing retrieving both dummy's and cold game, but mainly focus on the basic obedience for now.

Segno is hier op een bijzondere manier gekomen. Na Coda's dood was de roedel uit balans, zij was de roedelleider en zonder haar waren zowel Nilo als Bizzy duidelijk niet helemaal gelukkig. Hierop besloot ik voorzichtig uit te kijken naar een interessante combinatie voor een volgende pup. Veel eerder dan verwacht werd ik gewezen op een combinatie in Duitsland die me erg aansprak. Na wat mailen bleek dit precies wat ik zocht: ouderdieren met fijne karakters en ruim voldoende werklust, interessante lijnen en een prima gezondheid. Op 13 januari werden hieruit 10 pups geboren, waarvan 4 teven. Vanwege de afstand (bijna 700km) kon ik maar één bezoekje brengen aan het nest voordat bekend zou worden welke pup naar Nederland zou mogen verhuizen. Tijdens dat bezoek viel Segno al op, en in positieve zin! Een heel ondernemend, ondeugend hondje dat voor de duvel niet bang is en precies weet hoe ze alle aandacht op haar gericht krijgt. En zo is ze nog steeds. Ze is enorm sociaal en weet zelfs harten van voorbijgangers te stelen door zich voor hun voeten op haar rug te storten en ze liefdevol aan te kijken. Ze werd vanaf het begin meteen een maatje voor Bizzy en ook Nilo was al snel om, waarmee het doel bereikt om de roedel weer compleet en gelukkig te maken.

Voor nu mag Segno nog lekker pup zijn en de wereld ontdekken. We zijn begonnen met puppycursus en de beginselen van jachttraining. Ik hoop in de toekomst jachtproeven met haar te kunnen lopen.
De naam Segno spreek je uit als "Sen-jo" en komt van de muziekterm "dal Segno al Coda." Dit betekent letterlijk "vanaf het (Segno) teken terug naar Coda" en is een ode aan Coda, wiens naam ook uit de muziek stamde.

Segno came here in a special way. After Coda's death the pack was missing an important member, as she was the former pack leader and both Nilo and Bizzy felt uncomfortable without her. This is why I decided to look out for an interesting combination for a future puppy, without being in a hurry. Much sooner than expected I stumbled upon a planned combination in Germany that I liked very much. After some e-mailing I found out this combination has exactly what I wanted: parents with great mentality, lots of working ability, interesting and a good health. On the 13th of January 10 pupps were born, out of which 4 were females. Because of the distance (almost 700km) I could only visit the ltter once before the decision was made which puppy was going to live with me. During that visit Segno already made a positive impression! She was a very outgoing, naughty puppy that seemed to know no fear and knew exactly how to get what she wanted! Rigt from the beginning she became good friends with Bizzy and also Nilo soon accepted her. With that, my goal to complete the pack again had been reached.

For now, Segno is just a little puppy who gets to explore the world. We've started puppyclass and are beginning with the basics of retrieving. In the future I hope to compete in retrieving tests with her.
The name Segno is pronounced as "Sen-yo" and is from the music term "dal Segno al Coda" which means "from the (Segno) sign back to Coda" and is an ode to Coda, whose name was also a music term.

Segno 7 maanden oud

SSegno 4 maanden oud