Pupplanning

December 2019: De pups van Bizzy en Fluff zijn inmiddels allemaal uitgevlogen en doen het goed bij hun nieuwe families.
Een volgend nest verwacht ik niet binnen een jaar, om die reden neem ik nog geen nieuwe aanvragen aan. Het volgende nest zal naar verwachting van Segno zijn. Zodra er meer bekend is zal ik dit hier vermelden en wordt de wachtlijst geopend.

Op zoek naar een Tollerpup?
Enig geduld is hierbij helaas wel nodig. De vraag ligt momenteel een stuk hoger dan het aanbod in Nederland, waardoor een wachtlijst onvermijdelijk is. Een ander gevolg is dat de broodfok slim inspeelt op deze behoefte, zonder rekening te houden met de gezondheid en het welzijn van zowel de pups als moederhond. Wees daarom alert op de intenties van de fokker, maar ook de deskundigheid. Honden fokken is niet moeilijk, verantwoord honden fokken vergt wel meer moeite en kennis van zaken. Sommige erfelijke afwijkingen kunnen voorkomen worden door de ouders te screenen op gezondheid en/of DNA tests uit te voeren en op basis van die informatie een verantwoorde combinatie te maken. Vraag daarom altijd naar gezondheidsuitslagen van de ouderdieren. Een goede fokker kan je, tijdens een kennismaking, deze uitslagen laten zien. Deze onderzoeken kunnen niet worden uitgevoerd door elke dierenarts maar moeten worden gedaan door een specialist. Het DNA moet worden onderzocht bij daarin gespecialiseerde laboratoria. Het is dan ook niet voldoende dat een hond er aan de buitenkant gezond uit ziet, dit zegt namelijk niets over de genen die hij/zij vererft en daarmee de gezondheid van de nakomelingen.

De eerste stap op weg naar een verantwoord gefokte Tollerpup is de rasvereniging. Dit is in Nederland de NSDTRCN. De vereniging hanteert een fokreglement waarin staat beschreven aan welke gezondheidseisen fokdieren en toekomstige combinaties moeten voldoen. Hiermee wordt, voor zover mogelijk, voorkomen dat er pups geboren worden met erfelijke afwijkingen die voorkomen kunnen worden door DNA tests en/of screenen van de ouderdieren. Daarnaast zien ze toe op het welzijn van nesten en moederdieren, bijvoorbeeld door niet te veel nesten in korte tijd toe te staan bij een teefje. Het huidige fokreglement is hier in te zien. Fokkers die lid zijn van de NSDTRCN zijn te vinden in dit overzicht en geplande nesten worden hier gemeld.

Waarschuwing: ga voor de zoektocht naar een Tollerpup NIET kijken op websites als marktplaats en aanverwanten. Zoals gezegd is de vraag groter dan het aanbod en zal een fokker die z'n best heeft gedaan om een verantwoord nest te fokken geen verkoopwebsite nodig moeten hebben om de pups te verkopen. Ook "particulieren" die een nestje willen fokken kunnen dit doen via de rasvereniging, waarna hun nestplanning op de website van de vereniging wordt gepubliceerd mits ze aan het reglement voldoen.

Pups bij bevriende fokkers

Momenteel geen.

Vorige nesten

2015: Adele-nest


2019: C-Nest